O ideal económico dos burgueses é aumentar indefinidamente o número dos consumidores.

"O ideal económico dos burgueses é aumentar indefinidamente o número dos consumidores." -  Jules D'Aurevilly